Velkommen hos psykolog- og coachinghuset INTAKT

Her følger lidt generel information, der vil være nyttig for dig, der er startet i et terapi- eller coachingforløb hos INTAKT.

Online

Vi tilbyder både samtaler online og i vores lokaler i Slagelse, Schweizerpladsen 7, 1. sal.

Praktisk

Venteværelset finder du ved at gå til venstre, når du træder ind i entreen. I venteværelset er du velkommen til at tage en kop kaffe eller the, og her finder vi dig, når det er tid for vores samtale. Toilettet finder du ved at gå gennem døren i modsatte side af hvor du kom ind, herefter gennem kontoret og videre ind ad døren lige overfor – der er skilt på døren.

Tavshedspligt

Alle behandlere hos INTAKT arbejder under loven om tavshedspligt. Det betyder, at alle samtaler og oplysninger mellem klient og psykolog forbliver mellem disse to parter. Der kan dog være situationer hvor offentlige instanser indhenter udtalelser fra os, dette er noget du selv har givet dem lov til, f.eks. under en sygedagpengesag. I disse tilfælde sender vi ingen oplysninger ud af huset uden dit vidende og uden at du bliver tilbudt at læse udtalelsen igennem.

Afbud eller udeblivelse

Hvis du ønsker at afmelde din oprindelige aftale, skal du kontakte INTAKT minimum 24 timer før din aftale, og hvis muligt gerne flere dage i forvejen. Du kan melde afbud på tlf eller sms på din behandlers direkte tlf. Ved afbud senere end 24 timer før, opkræver vi dig for samtalen, da vi ikke fik mulighed for at lade en ventende klient overtage din tid.

Vi forventer at du prioriterer dine aftaler hos INTAKT højt og kun melder afbud ved sygdom.

Samtalens længde

En samtale varer 45-55 minutter efter behov. Dette er inklusive tid til at aftale en ny tid samt til betaling.

Betaling

Der afregnes efter hver endt samtale, med mindre du på forhånd har betalt for en sammenhængende behandlingspakke. Du kan betale kontant, med dankort eller mobile pay. Der ligger flere banker med hæveautomater på Schweizerpladsen.

Dette gælder ikke klienter henvist via Nordisk Krisekorps, Prescriba, forsikringsselskaber som Skandia eller TopDanmark eller via sundhedsordninger i den offentlige sektor, her vil afregning ske direkte med pågældende forsikring/netværksfirma.

Søger du en autoriseret psykolog i Slagelse via forsikring under Skandia, TopDanmark eller andre forsikringer, hvor du selv skal kontakte en psykolog, er du altid velkommen til at ringe og bestille en tid hos Grethe eller Mette Louise, der samarbejder med disse.

Vi samarbejder ikke længere med Falck Healthcare. Mette Louise samarbejder ikke længere med Prescriba.

Virksomhedsaftaler og sundhedsforsikringer

En del klienter er omfattet af andre virksomhedsaftaler eller sundhedsforsikringer, hvorigennem behandlingsudgifterne bliver helt eller delvist dækket. I disse tilfælde betaler du til os efter hver samtale og afregner derefter selv med den pågældende virksomhed eller forsikringsselskab.

Persondatapolitik

Hos INTAKT indsamler vi færrest mulige persondata. Vi har brug for grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne komme i kontakt med dig samt for at kunne afregne dine samtaler med dig eller en anden betaler. Vi er som autoriserede psykologer (Mette Louise Holland og Grethe Bondo Østergaard) desuden lovmæssigt forpligtede til at føre journal for vores samtaler med dig og opbevare disse journaler i mindst 5 år. Vi sletter journalerne igen efter 6 år. Journalføring og kontaktoplysninger opbevares i lukkede systemer via professionelle kalender- og journalføringssystemer.

Der kan desuden være tilfælde hvor vi bliver bedt at udfylde en attest eller erklæring til 3. part (f.eks. kommune eller jobcenter). Dette er i så fald noget du selv har givet den aktuelle instans lov til at indhente. Vi oplyser dig altid om sådanne henvendelser ligesom du altid får dokumentet til orientering.

Se vores persondatapolitik i sin fulde længde HER

Psykolog- og coachinghuset INTAKT Schweizerpladsen 7, 1. 4200 Slagelse tlf. 23 93 73 70 www.intaktsundhed.dk