Lidt om vores arbejdsform:

Hos INTAKT arbejder vi ud fra en dybere forståelse af hvordan det menneskelige sind grundlæggende fungerer. Denne forståelse kendes under navne som De tre Principper (The Three Principles), Medfødt Sundhed (Innate Health), Inside Out-forståelsen (Inside-Out Understanding) eller Ny Psykologi (Psychology of Mind/New Psychology). Forståelsen er stadig helt ny i Danmark, Mette Louise og Grethe er de første danske psykologer, og Jacob blandt de allerførste danske coaches, der arbejder ud fra denne forståelse.

I stedet for at give dig værktøjer, metoder, øvelser osv., ønsker vi at give dig en enkel forståelse af de redskaber vi alle er født med, og som vi bruger dag ind og dag ud, for de flestes vedkommende uden selv at være opmærksom på det (vi kan ikke se skoven for bare træer – vi er inde midt i vores egen oplevelse og har derfor ikke overblik over det, før vi begynder at blive bevidste om hvad det egentlig er der sker). Man kan kalde det sindets naturlove, de enkle grundprincipper der udgør fundamentet for vores psyke. Det er disse principper der er på spil når vi er kede af det, vrede, jaloux, sårede, lykkelige, lettede, tyngede osv. osv. Kort sagt, det er disse principper der skaber enhver oplevelse vi kan have i livet.

Når vi ikke forstår hvordan det går til, bliver det vilkårligt, hvordan vi har det – vores tanker og følelser bliver noget der tilsyneladende bare sker med os, uden vi kan gøre noget ved det. Når vi begynder at opdage hvordan sindets grundprincipper faktisk fungerer, vil vi opleve en større balance, mere indre ro, mere glæde, bedre relationer, mere mental klarhed og dermed bedre mulighed for at navigere godt i livet. Vi er fra naturens hånd skabt til at fungere rigtig godt, og det er denne grundindstilling vi har nemmere ved at falde tilbage til, når vi får en større forståelse af sindet.

Dette er tilfældet uanset din baggrund og uanset hvilket problem du kommer til os med.

Det handler om at være menneske. Vi fungerer alle efter de samme naturlove. Vi har alle de samme muligheder for at få et godt liv, uanset vores situation i øvrigt. Vi har alle et medfødt sundt system, vi kan vende tilbage til – uanset diagnoser og hvor mange år vi har haft det dårligt. Den nye psykologi, der bygger på de tre principper/Inside-Out forståelsen byder på dyb, ægte og varig forandring, fokuserer på mental sundhed frem for sygdom og lidelse og giver dig et helt nyt forhold til din egen livsoplevelse.

Samtalerne fokuserer på hvordan vi tænker og føler og i mindre grad hvad vi tænker og føler.

De resultater vi ser, er meget anderledes end dem vi så da vi arbejdede ud fra den “gamle” psykologiske forståelsesramme. De fleste klienter oplever resultater meget hurtigt, og resultaterne er holdbare – det er en forståelse der gavner på alle planer af livet og som man har med sig resten af livet.